Palvelumme

Mahdollista kotona oleminen

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoito on asiakkaan kotona tapahtuvaa terveyden tai sairaanhoidon palvelua. Kotisairaanhoito mahdollistaa kotona olemisen sairauksista huolimatta sekä auttaa ja tukee toipumista omassa kodissa. Kotisairaanhoidossa voidaan toteuttaa toimenpiteitä, joita varten asiakas normaalisti joutuisi lähtemään terveyskeskukseen.
Kotisairaanhoitajan käynnillä onnistuvat mm.
Hoitotyötä suurella sydämellä

Kotihoito

Kotihoito on asiakkaan palveluntarpeen mukaista hoitotyötä, joka perustuu aina palvelutarpeen arviointiin. Kotihoidon tarve voi olla tilapäistä tai säännöllistä, arjen sujumiseen liittyviä tehtäviä.
Kotihoitoon kuuluu esim.
Kotihoidon yhteydessä annettavia tukipalveluja ovat
Scroll to Top